Medezeggenschapraad

Welkom bij de medezeggenschapsraad van de Dominicus Savio. Meedenken, meepraten, meebeslissen over De Dominicus Savio. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de ouderraad, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school.

Het beleid

Bij het beleid valt te denken aan bijvoorbeeld:
Begroting;
Identiteit van de school;
Lesmethodes;
Schoolveiligheid (denk hierbij ook aan het pestprotocol);
Kortom een breed terrein aan besluiten waarover de medezeggenschapsraad mag meebeslissen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel en de schoolleiding. Hierbij staan de belangen van uw kind voorop.

Gemeenschappelijke MR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
van de Dominicus Savio maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV), een samenwerkingsverband van 27 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. Veel beleidsmatige zaken worden op SKOFV niveau besloten. Deze beslissingen zijn hiermee ook van toepassing op de Dominicus Savio school. Medezeggenschap binnen het SKOFV vindt plaats via de GMR (gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school één persoon zitting. De Dominicus Savio wordt vertegenwoordigd door een lid uit de MR.

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad of wilt u bijvoorbeeld een keer een vergadering bijwonen? U kunt ons altijd aanspreken. Kijk hiervoor onder het kopje "leden". Daarnaast kunt u ons ook bereiken via de e-mail (mr@dominicus-savio.nl)

© Dominicus Savio

Webdesign: Web Made Easy