Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. De meeste klachten kunnen worden opgelost met de groepsleerkracht en/of directie.

U kunt echter ook terecht bij onze vertrouwenspersonen: Wilma en Mayke. Elke ouder en elke leerling kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de school. 

Voor meer informatie over de klachtenregeling bij ons op school verwijzen wij u naar de volgende documenten:

Klachtenregeling SKO

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk