Contact met onze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar uw klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt partijen bij elkaar om erover te praten. Bij ons op school zijn dat juf Wilma en juf Mayke.
Elke ouder of leerling kan een beroep doen op de vertouwenspersoon van school. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. In overleg met de vertouwenspersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk