Groep 3

Een kijkje in de klas

In groep 3 maken de kinderen een grote sprong. Je hebt ineens je eigen tafeltje om aan te werken, met een vakje en een laatje voor je spulletjes. Een etui is dan heel handig! 
De dag ziet er anders uit dan bij de kleuters, maar om de overgang wat makkelijker te maken spelen we regelmatig even uit de kieskast. Zo is er in groep 3 gewoon nog een huishoek, een zandtafel en constructiemateriaal.

Zoem de bij helpt ons om alle letters te leren. Rond januari zijn alle letters aangeboden en dat wordt gevierd met het letterfeest. Daarna gaat het leestempo omhoog en worden de woorden die we lezen steeds langer. We gaan dan vaker woorden, zinnen en verhalen zelf schrijven.

Tijdens de rekenles maken we gebruik van verschillende strategieën, zoals tweelingen (dubbelen zoals: 6 + 6) en verliefde harten (getallen die samen 10 zijn). Die helpen ons om sommen tot 10 snel te kunnen maken (automatiseren). We leren bussommen maken, splitsen en klokkijken (hele uren). De getallenlijn gaat geleidelijk naar 100, we maken kennis met geld en werken aan nog veel meer mooie rekendoelen.  

We hebben ook een schrift waarin we schrijfletters leren schrijven. We oefenen eerst met losse schrijfletters en daarna gaan we woorden en zelfs zinnen schrijven. Later in het jaar gaan we over op verbonden schrift en schrijven we de letters van een woord aan elkaar.

Naast deze basisvakken komen muziek, drama, dans en beeldende vorming aan bod. We treden elk jaar op voor ouders tijdens ons Domino-uurtje.

Gym hebben we twee keer in de week van een vakleerkracht.

Regelmatig werken we met een thema in de klas en dan leren we van alles en nog wat over de wereld om ons heen.

We leren onze weektaak te plannen op het weektaakbord en gaan dat daarna zelf, in duo’s of in een groepje maken.

Elke week werken we op iPads aan onze reken- en leesvaardigheden. Hiervoor gebruiken we educatieve apps en oefensoftware van onze methodes. Voor deze oefensoftware is ook een thuisversie beschikbaar. In de klas hebben we naast iPads tevens enkele laptops, waarop we leren typen in bijvoorbeeld Word.
Daarnaast maken we gebruik van programmeerbaar speelgoed zoals de Blue-Bot.

Op een schooldag zitten we niet alleen maar stil. We doen ook beweegspelletjes, samenwerkopdrachten en coöperatieve werkvormen, want kinderen leren veel van én met elkaar. 

Aan het eind van het schooljaar gaan we gezellig samen met groep 4 twee dagen op kamp en blijven we één nachtje slapen. Een aantal ouders krijgen een rol toegewezen en komen van tevoren verkleed op school om te vragen of de kinderen ze willen helpen met een dilemma. Tijdens het kamp volgen we een geweldig draaiboek en op de tweede dag is de ontknoping. Gelukkig komt alles altijd weer goed!

Handige weetjes:

- In groep 3 hebben de kinderen een etui nodig. Wij zorgen voor de inhoud.

- Ook hebben ze een gymtas met gymschoenen en gymkleding nodig.

- Hier vind je leestips en onze schrijfletters.

- In dit document staat uitgelegd welke AVI-boeken je kunt lezen met je kind. Daarnaast heeft de leerkracht van groep 3 altijd tips.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk