Groep 4

Een kijkje in de klas

In groep 4 leren de kinderen veel nieuwe dingen. Toch is het ook een leerjaar met veel herhaling. We werken aan een goede basis voor de overgang naar de bovenbouw. De kinderen zijn al gewend aan hun eigen werkplek, maar de behoefte aan bewegen is nog groot. Daarom bieden we elke dag verschillende coöperatieve werkvormen aan. Zo worden (stil) werken aan je eigen tafel, lopen door de klas en met elkaar overleggen afgewisseld. Ook wordt de iPad ingezet om voornamelijk zelfstandig te oefenen met spelling, woordenschat en rekenen tot 20 en de tafels.

Voor taal en spelling werken we met de methode Staal. Rondom de verschillende thema’s van taal bouwen we de woordenschat uit. Wanneer mogelijk trekken we ‘de echte wereld’ in om dingen te bekijken. 

Bij het vak spelling worden 12 categorieën aangeboden. Bij elke categorie hoort een regel en een gebaar. Elke categorie wordt apart aangeboden en ingeoefend. Later in het jaar leren de kinderen woorden met 2 of 3 verschillende categorieën schrijven. Denk aan woorden als bestemming, verzamelen, gereedschap. 

Er worden in groep 4 veel leeskilometers gemaakt. We lezen elke dag. Dit is belangrijk om het tempo van het lezen te verhogen. We bieden verschillende vormen van lezen aan. Stillezen uit een zelfgekozen boek, klassikaal lezen, mandjes lezen (stripboekjes, informatieve boeken, themaboeken) en theaterlezen. Thuis hardop lezen is ook erg belangrijk.

Tijdens de rekenles herhalen en gebruiken we de verschillende strategieën die de kinderen in groep 3 hebben geleerd. Deze helpen de kinderen om sommen over het tiental uit te rekenen. Eerst t/m 20 en later t/m 100. Ook leren de kinderen de tafels van vermenigvuldiging. Later in het jaar voeren we een tafelbattle tegen de andere groep 4. De winst? Alle kinderen oefenen de tafels en verbeteren hun eigen snelheid. 

Dit jaar leren de kinderen hoe en wanneer ze een hoofdletter moeten schrijven. Deze oefenen we tijdens de schrijflessen. 

Naast deze basisvakken komen wereldoriëntatie, muziek, drama, dans en beeldende vorming aan bod. Deze vakken koppelen we vaak aan het thema.  Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de kinderen tijdens taal ook iets over de wereld leren en tijdens een dramales ook weer aan hun woordenschat werken. Win-win!

Gym hebben we twee keer in de week: 1 keer van de vakleerkracht en 1x van de eigen leerkracht.

In groep 4 werken we vanaf de herfstvakantie met een weektaak op papier. Kinderen plannen zelf wanneer ze aan welke taak werken. Zo oefenen we het zelfstandig werken en leren de kinderen plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun werk.

Aan het eind van het schooljaar gaan we gezellig samen met groep 3 twee dagen op kamp en blijven we ook een nachtje slapen. Een aantal ouders krijgen een rol toegewezen en komen van tevoren verkleed op school om te vragen of de kinderen ze willen helpen met een dilemma. Tijdens het kamp volgen we een geweldig draaiboek en op de tweede dag is de ontknoping. Gelukkig komt alles altijd weer goed!

Handige weetjes:

- In groep 4 hebben de kinderen een etui nodig en een gymtas met gymschoenen en gymkleding.

- Het is goed om thuis ook elke dag uw kind hardop te laten lezen.

- Zodra de tafels zijn aangeboden kunt u dit ook thuis met uw kind oefenen. We houden u op de hoogte middels de weekmail.

- In dit document ziet u welke spellingscategorieën er in groep 4 worden aangeboden.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk