Groep 5

Een kijkje in de klas

Welkom in groep 5, het eerste leerjaar op de dislocatie. Dat is gelijk al een hele verandering. Nieuwe groepen, een nieuw plein en soms ook meesters en juffen die je nog niet kende. Er zijn natuurlijk in groep 5 veel vakken hetzelfde als in de voorgaande groepen. 

Tijdens de rekenlessen oefenen de kinderen in het begin van het jaar veel met de tafelsommen, om later in het jaar ook deelsommen te kunnen uitrekenen. Daarnaast werken we toe naar plus- en minsommen tot 1000.

Met de taallessen werken we binnen thema’s, dit zijn de kinderen gewend van eerdere jaren. Na ieder thema krijgen zij een toets, waarin onder andere de woordenschat getoetst wordt. 

Spelling breidt zich in groep 5 uit met nieuwe categorieën. Zo leren we bijvoorbeeld het politiewoord en het colawoord. Daarnaast komen er ook grammaticaregels aan bod. We leren hoe de persoonsvorm en het onderwerp uit een zin gehaald kunnen worden. 

In groep 5 oefenen we ook veel met zelfstandig werken. De weektaak is hiervan een goed voorbeeld. Tijdens de weektaaktijd plannen de kinderen zelfstandig hun taken voor die week. Elke dag gaan we daar dan mee aan de slag.

Naast de bekende vakken, komen er ook nieuwe dingen om de hoek kijken. Zo krijgen de kinderen dit leerjaar de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Bij aardrijkskunde horen natuurlijk ook de topo-toetsen. Hierbij leren de kinderen de plaatsnamen en wateren van Nederland.

Handige weetjes:

- De kinderen hebben één etui nodig op school. De inhoud wordt door ons geregeld.

- In groep 5 hebben we de ene week 2 keer gym en de andere week één keer gym en één keer zwemmen. U ontvangt hierover een brief aan het begin van het schooljaar.

- De kinderen hebben in groep 5 een fiets nodig op de gym- en zwemdagen.

- In groep 5 is een rugzak erg aan te raden. Regelmatig gaan we op de fiets.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk