Groep 6

Een kijkje in de klas

In groep 6 begint de bovenbouw. Dit betekent voor de kinderen een iets hoger werktempo. De kinderen leren nog beter om zelfstandig te werken, maar ook om goed samen te werken. 

Bij rekenen worden de bekende vaardigheden verder geoefend, de getallen worden groter en de kinderen maken kennis met breuken en cijferen. Naast de methode oefenen wij ook met verhaaltjessommen en hoofdrekenen. 

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Staal. 
Tijdens taal wordt er gewerkt met thema’s. De kinderen werken met bronnen, teksten en foto’s die zij in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Vanuit het thema worden pittige themawoorden aangeboden, zodat de woordenschat werkelijk wordt uitgebreid. Woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven komen aan bod.

Spelling bestaat uit: spelling, werkwoordspelling en grammatica. De kinderen leren nieuwe spelling- categorieën en herhalen oude -categorieën. In groep 6 wordt echt gestart met werkwoordspelling en vervoeging met het werkwoordschema. 

Ook in groep 6 werken wij met een weektaak. De weektaak bestaat uit taken die de kinderen zelfstandig of met hun maatje kunnen maken. Goed plannen en organiseren van het eigen werk wordt hierdoor aangeleerd. 

Lezen heeft een dagelijkse plek in het rooster. Toneellezen, duo lezen of gewoon lekker lezen in je eigen leesboek.

Binnen de wereldoriëntatievakken gaan we de wereld verder verkennen. Hiervoor gebruiken we de methode Blink. Ook leren de kinderen meer plaatsnamen, wateren en gebieden van Nederland. Soms krijgen de kinderen een leerblad mee naar huis. Vaak is dat leren voor een toets topografie of voor een thema van wereldoriëntatie. 

Naast de basisvakken hebben wij tijdens muziek, drama, dans en beeldende vorming extra plezier. Jaarlijks laten de kinderen tijdens ons Domino-uurtje elkaar en hun ouders zien wat zij kunnen op het gebied van toneel, zang en dans. 

Handige weetjes:

- De kinderen hebben één etui nodig op school. De inhoud wordt door ons geregeld.

- Zwemmen en gymmen:
In groep 6 hebben we de ene week 2 keer gym en de andere week één keer gym en één keer zwemmen. Op de gym- en zwemdagen hebben de kinderen een fiets nodig. 

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk