Groep 8

Een kijkje in de klas

In groep 8 is het, net als in de overige groepen, eerst nog keihard werken. Aan het begin van het jaar werken we nog volop aan de verschillende schoolvakken om zo goed mogelijk de overstap te kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.

Bij rekenen gaat het vooral om het uitdiepen van de geleerde vaardigheden. Vanuit de methode Wereld in Getallen leren de kinderen o.a. breuken en grote kommagetallen delen en vermenigvuldigen, het onderdeel meten wordt verder uitgebreid en de kinderen leren verbanden leggen.

Voor het vak taal maken we gebruik van de methode STAAL. Bij deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat. De kinderen komen met verschillende teksten in aanraking en ze leren zelf verschillende soorten teksten te schrijven. Het onderdeel stellen en presenteren krijgt in groep 8 dan ook een steeds grotere rol.

In groep 8 worden er bij spelling nauwelijks meer nieuwe categorieën meer aangeboden van de methode STAAL. De aangeleerde categorieën worden aangevuld met moeilijkere en langere woorden. Er is veel aandacht voor werkwoordspelling en grammatica.

We gebruiken BLINK voor de wereldoriënterende vakken. In groep 8 kijken we vooral terug op wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben en vullen we dat aan met nieuwe informatie en onderzoeken. De kinderen leren zelf onderzoeksvragen te stellen en op onderzoek uit te gaan om daar antwoord op te krijgen. Ook hier komt het onderdeel presenteren weer naar voren, als een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Natuurlijk krijgen de kinderen ook Engels in groep 8. Net als in groep 7 gebruiken we daar de methode GROOVE ME voor. Aan de hand van eigentijdse popnummers verdiepen de kinderen zich in de Engelse taal. De nadruk ligt op lezen, schrijven en durven spreken.

Het zelfstandig werken en het zelf aan kunnen geven wat je nodig hebt, krijgt steeds meer vorm in groep 8. We stimuleren de kinderen om zelf met vragen te komen en om zelf aan te geven waar ze hulp bij nodig hebben. We leren ze om vooraf hun werk te bekijken, zodat ze in kunnen schatten welke hulp ze waar nodig hebben.
Nu lijkt het misschien alsof de kinderen steeds alleen werken, maar niets is minder waar. Samenwerken in verschillende werkvormen, al dan niet actief begeleid door de leerkracht, staat hoog in het vaandel in groep 8. Leren doe je het best met en van elkaar!

Naast al het harde werk is er ook veel ruimte voor echte groep 8 zaken. Bij ons op school bestaat dat o.a. uit een liefdesweek (seksuele voorlichting), een MiddelbareSchoolweek (zoals op het voortgezet onderwijs), kamp (5 dagen naar Vlieland) en natuurlijk de afscheidsmusical.

In november en december bezoeken we met de klas de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de omgeving. Zo hebben alle kinderen de scholen alvast van binnen kunnen zien en ervaren. Vaak helpt dat bij het maken van de definitieve keuze voor een vervolgschool. In november houden we de eerste adviesronde voor het vervolgniveau en in februari wordt het advies en de keuze voor de vervolgschool definitief gemaakt.

Om het plaatje compleet te maken, maken de kinderen in april de verplichte eindtoets. Bij ons op school maken we de eindtoets ROUTE 8. Deze eindtoets wordt digitaal en adaptief aangeboden. In 1 dag maken de kinderen vragen met betrekking tot de onderdelen lezen, taal en rekenen. Zij maken deze vragen op de Chromebooks die we met de groepen 7 en 8 tot onze beschikking hebben. 
De toets past zich aan het niveau van de leerling aan. Aan de hand van het gegeven antwoord beslist de toets wat de volgende vraag wordt. Zo is deze toets voor iedereen geschikt; voor niemand te moeilijk en voor niemand te makkelijk.

Handige weetjes:

- In groep 8 hebben de kinderen net als andere jaren een etui nodig, de inhoud verzorgt school.

- Alle kinderen krijgen aan het begin van het jaar een agenda van school, om samen te oefenen met het plannen van huiswerk.

- Het huiswerk in groep 8 bestaat uit leerwerk én maakwerk. Wekelijks een kleine opdracht om te wennen.

- De kinderen mogen hun mobiele telefoon gerust meenemen naar school, maar op school staat hij uit en wordt hij ingeleverd in een speciaal mobielbakje.

- We gymmen in de gymzaal bij de hoofdlocatie en in de Sypel. Op de gymdagen moeten de kinderen dus op de fiets naar school komen.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk