Plusklas

Een kijkje in de klas

We willen op de Dominicus Savio ieder kind de mogelijkheid bieden om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen binnen een veilige leeromgeving. We proberen dit te bereiken door de ontwikkeling vanaf de start bij ons op school nauwlettend in de gaten te houden. En samen met ouders te bepalen wat het kind nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. We kijken per vakgebied wat de onderwijsbehoeften van iedere leerling in onze klas zijn en passen ons onderwijs hier zo goed mogelijk op aan.  

De plusklas is een plek voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en meer uitdaging nodig hebben dan in de klas geboden kan worden óf extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van vaardigheden die hen in staat stellen hun begaafdheid optimaal te gebruiken op het (voortgezet) onderwijs én in het sociale leven. Op de Dominicus Savio zien we meer- en hoogbegaafde leerlingen als snelle denkers die op cognitief niveau hoog functioneren. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en zijn vindingrijk in hun oplossingen en strategieën. In de plusklas hebben deze leerlingen de mogelijkheid om met gelijkgestemden onderwerpen uit te diepen en op hun eigen niveau te werken.  

Daarnaast werken we ook aan de executieve functies van de kinderen. We vinden het belangrijk om juist bij deze kinderen te werken aan hun emotie regulatie, doorzettingsvermogen, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, concentratie, planning en doelgerichtheid. Deze executieve functies, en dan met name het werkgeheugen, bepalen in grote mate hoe een kind zal gaan functioneren op het voortgezet en hoger onderwijs.  

De inhoud van de plusklas wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de leerlingen die deelnemen. We diepen (zelfgekozen) onderwerpen uit, debatteren, filosoferen, spelen spellen en voeren experimenten uit. Als een onderwerp zich ervoor leent, proberen we hierbij excursies te zoeken of expertise in huis te halen om het onderwerp zoveel mogelijk diepgang te geven. En, zeker niet onbelangrijk, motivatie voor het leren te behouden. 

Handige weetjes:

- De Plusklas is één ochtend in de week

- We maken gebruik van het Tuinlokaal op de dislocatie

- De kinderen hebben daar hun eigen kapstok

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk