Brede school

De Brede School Stadsdennen is ontstaan uit de samenwerking tussen drie basisscholen in de wijk Stadsdennen: Al Islaah, De Schakel en de Dominicus Savio. Ook ZorgDat participeert in dit verband. De Brede School Stadsdennen richt zich op het organiseren van naschoolse activiteiten voor alle kinderen uit de wijk Stadsdennen. Participatie en integratie is hierbij het doel, dus niet: naast elkaar spelen, leven en doen, maar mét elkaar.

Activiteiten

De activiteiten worden aangeboden in drie of vier blokken van 6 weken per schooljaar. Er wordt geprobeerd om een zo breed mogelijk palet aan activiteiten aan te bieden, om op deze manier zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De activiteiten worden begeleid door professionals (ZorgDat / sportverenigingen) en/of vrijwilligers. 

Voortdurend wordt gezocht naar vrijwilligers die bereid zijn één of meer blokken te begeleiden. Voor meer informatie over de Brede School kunt u terecht bij de directeur, Reinder Bos, of bij de coördinator, Gert-Jan Hop

Contactadressen:
gjh970@hotmail.com (Gert-Jan Hop, Coörddinator Brede School

R.Bos@dominicus-savio.nl  (Reinder Bos, directeur Dominicus Savio)

Klik hier voor de website van ZorgDat   (De brede school).

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk