Protocol afspraken
rondom ontoelaatbaar gedrag

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

protocol lezen

School-ondersteunings-profiel

Het schoolondersteunings-profiel beschrijft hoe de school vorm geeft aan ondersteuning  aan kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte en geeft de grenzen van de school aan op het gebied van zorg en ondersteuning.

Meer lezen

Kosten

Per TSO moment wordt 2 euro per kind in rekening gebracht. Aan het eind van iedere maand wordt automatisch een overzicht gestuurd waarin ieder TSO moment staat vermeld van die maand. Door middel van een automatische incasso wordt dit bedrag van uw bankrekening afgeschreven.

Meer lezen

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk