Protocol afspraken
rondom ontoelaatbaar gedrag

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

protocol lezen

School-ondersteunings-profiel

Het schoolondersteunings-profiel beschrijft hoe de school vorm geeft aan ondersteuning  aan kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte en geeft de grenzen van de school aan op het gebied van zorg en ondersteuning.

Meer lezen

Kosten

Per keer dat uw kind overblijft wordt 1,50 in rekening gebracht. We werken met een strippenkaart die u steeds vooraf koopt. Als de kaart vol is, krijgt uw kind die mee naar huis en kunt u geld overmaken voor een nieuwe. 

Meer info? Loop binnen bij meester Reinder of Veronique (dinsdag en donderdag)

Meer lezen

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk