Protocol afspraken
rondom ontoelaatbaar gedrag

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

protocol lezen

School-ondersteunings-profiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de school vorm geeft aan ondersteuning aan kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte en geeft de grenzen van de school aan op het gebied van zorg en ondersteuning.

Meer lezen

Protocol leesproblemen en dyslexie

Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) leesproblemen heeft het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Procesmanagement Primair Onderwijs het Protocol Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. Het protocol dat u hieronder aantreft is een vertaling van dit landelijke protocol naar de situatie op basisschool de Dominicus Savio te Harderwijk.

protocol lezen

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk