Stichting Prokino

Samen groot worden

Bij Stichting Prokino staat het bieden van een warme en professionele begeleiding en opvang centraal. Prokino ziet het als haar belangrijkste taak om goede opvang te bieden van een hoge kwaliteit waarbij we ons richten op de stimulering van de ontwikkeling van ieder kind.

Prokino

Stichting Prokino is een landelijke organisatie die kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang, jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding en trainingen aanbiedt. Als maatschappelijke en professionele stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Vanuit onze missie “Samen groot worden” biedt Prokino verspreid over het hele land, kinderopvang, zorg, huisvesting, verzorging, opvoeding en/of andere hulp aan. Wij doen dit in nauwe samenspraak met ouders en zoeken daarbij de samenwerking met lokale partners. Een belangrijk uitgangspunt van Prokino is dat werken met en voor kinderen mensenwerk is, waar deskundige medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten. Deze inzet is de basis voor onze professionaliteit en goede kwaliteit van dienstverlening. Stichting Prokino biedt kinderen en jongeren een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit ze kunnen leren en groeien tot zelfstandige individuen.

Veiligheid en vertrouwen

Stichting Prokino creëert een emotioneel veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. Prokino helpt kinderen om ze normen en waarden eigen te maken en om de zelfstandigheid en het vertrouwen van kinderen te bevorderen. Vanuit deze veilige basis kunnen ze de wereld om hen heen gaan ontdekken.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang heeft de school een contract afgesloten met “Stichting Prokino”. Deze opvang vindt plaats in een lokaal op de hoofdlocatie. Ouders kunnen er in overleg met Prokino ook voor kiezen hun kind op een andere locatie te laten opvangen.
Daarnaast is er een kinderdag verblijfgroep voor 0-4 jarigen. Deze is ook gevestigd op de hoofdlocatie.

Meer informatie
Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Stichting Prokino: www.prokino.nl
of u belt naar: 0341-427249

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk