Tussen Schoolse Opvang

TSO van De Dominicus Savio

De TSO op de Dominicus biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin de leerlingen in een ontspannen sfeer kunnen overblijven. Het overblijven op onze school is in handen van 9  medewerkers die daar een vergoedig voor krijgen. 

Algemeen

Op zowel de hoofd- als dislocatie is er gelegenheid tot overblijven. Het overblijven is bedoeld voor kinderen van wie van de ouders niet in staat zijn
om de kinderen zelf op te vangen tussen de middag. Op de dependance wordt er toezicht gehouden door twee vaste overblijfkrachten, op de hoofdlocatie door zes of zeven. Op school is een brochure beschikbaar met informatie over het overblijven. Vraagt u ernaar bij de directeur of de secretaresse. 

Maaltijd

Een belangrijk punt in de TSO is de maaltijd, de leerlingen eten gezamenlijk aan tafel hun meegebrachte lunch. Medewerkers van het TSO team lopen ondertussen rond en maken een praatje met de leerlingen, checken of ze brood/drinken mee hebben en geven extra aandacht waar nodig.

School beleid

Tijdens de TSO houden wij rekening met het beleid van de school. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen tijdens de TSO, met dezelfde waarden en normen om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd. Ze blijven immers in hetzelfde gebouw en dan zijn duidelijke afspraken en samenwerking tussen school en TSO essentieel. De TSO is vrijetijdsbesteding voor de leerlingen. Om een vertrouwde omgeving te waarborgen streeft het TSO team ernaar om een gezellige sfeer te scheppen. 

Beschikbaar

De TSO is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag voor groep 1 t/m 8. Op vrijdag is de TSO beschikbaar voor groepen 5 t/m 8.

Kosten

We werken met een systeem met strippenkaarten. Met een strippenkaart,
kost het overblijven €1,50 per kind per keer. Zonder strippenkaart betaalt u
€2,50. Vanuit deze bijdrage worden de medewerkers vergoed, wordt er speelgoed aangeschaft en worden  andere kosten gedekt. De financiële en administratieve afhandeling is in handen van de secretaresse: Veronique Dieben.
Download het inschrijfformulier hier.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk