Medezeggenschapsraad

Met een ondertitel

Welkom bij de medezeggenschapsraad van de Dominicus Savio. Meedenken, meepraten, meebeslissen over De Dominicus Savio. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de ouderraad, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school.

Notulen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Bekijken
Aanmelden

Het beleid

Bij het beleid valt te denken aan bijvoorbeeld:
Begroting;
Identiteit van de school;
Lesmethodes;
Schoolveiligheid (denk hierbij ook aan het pestprotocol);
Kortom een breed terrein aan besluiten waarover de medezeggenschapsraad mag meebeslissen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel en de schoolleiding. Hierbij staan de belangen van uw kind voorop.

Gemeenschappelijke MR


De Dominicus Savio maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO-FV), een samenwerkingsverband van 27 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. Veel beleidsmatige zaken worden op SKO-niveau besloten. Deze beslissingen zijn hiermee ook van toepassing op de Dominicus Savio school. Medezeggenschap binnen de SKO vindt plaats via de GMR (gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt uit elke regio één ouder en één personeelslid zitting. 

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad of wilt u bijvoorbeeld een keer een vergadering bijwonen? U kunt ons altijd aanspreken of een mail sturen (mr@dominicus-savio.nl)

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk